Spännande projekt i Kalix skärgård

2012-11-19

Wpd Scandinavia undersöker möjligheterna att bygga en vindkraftspark på Bergön i Kalix skärgård. Totalt handlar det om mellan 17 och 31 verk.

- Bergön har i en utredning, som kustkommunerna i Norrbotten själva gjort, pekats ut som ett lämpligt område för vindkraft. Vi tycker lokaliseringen är intressant, berättar Weronica Ekholm, projektledare.

wpd Scandinavia i Sverige arbetar både med havs- och landbaserade vindkraftsparker. Men projektet på Bergön är lite speciellt.

- Det blir som en mix av båda. Vindkraftverken står på land men vi måste dra en sjökabel ut till ön, berättar Weronica.

 Bergön ligger cirka 20 kilometer sydväst om Kalix stad.

- Parken hamnar långt ifrån fast bebyggelse vilket innebär en liten påverkan av ljud och skuggor. Däremot blir det ju en visuell förändring i landskapet, förklarar Weronica och berättar att wpd lägger stor möda på studier om miljöpåverkan och på dialoger med berörda intressenter samt lokalbefolkning.

Hittills har följande studier genomförts på Bergön; havsörnsinventering, spelflykt och flygvägar, allmän fågelstudie, kustfågelinventering och häckfågelinventering, samt flygvägsinventering smålom, fladdermusinventering, kulturvärdesinventering, naturvärdesinventering, dialogbaserad landskapsanalys och en förstudie om logistik och  transportvägar.

Allmänhet och myndigheter har getts chansen att uttrycka sina åsikter vid ett flertal tillfällen. Samråd har genomförts med Länsstyrelsen, Kalix kommunen, Kalix sameby, Töre Båtklubb och med allmänheten.

- Självklart möter vi blandade reaktioner men jag tycker att dialogen varit positiv.  Vi har bland annat ett samarbete med turistnäringen via Swedish Lapland. Utifrån de synpunkter som lämnats in kan förstås layouten och/eller omfattningen av vindkraftsparken komma att ändras.

Parken planeras att driftsättas tidigast 2015 med en installerad effekt på runt 100 megawatt. 31 stycken vindkraftverk á 3,2 megawatt ger en årsproduktion på ca 360 gigawattimmar (360 miljoner KWh) och räcker till att försörja drygt 71 000 villor med hushållsel.

Båtturen ut till Bergön, där lokalbefolkningen bjöds in, filmades och delar av turen kan ses på Naturvårdsverkets hemsida under Vindval, Människors intressen.